shipping ชิปปิ้ง บริการเดินพิธีการศุลกากร ส่งออก นำเข้า สินค้า ของใช้ส่วนตัว


บริการเดินพิธีการ จัดทำใบขนขาเข้า-ขาออก เสียภาษีตามพิกัดศุลกากร
นำสินค้าเข้า-ออกจากด่านศุลกากร
ติดต่อสอบถาม
อนันต์ โทร: 081-623-1672
e-mail : orapinjong@yahoo.com