ขายหัวบริษัท ที่มี อายุ 1-10ปี พร้อมนำไปใช้งานทำธุรกิจต่อ จำหน่ายหัวบริษัทพร้อมใช้ดำเนินธุรกิจ จดบริษัทด่วน


ขายหัวบริษัทจำกัด ห้างหุ้นส่วนจำกัดที่มี อายุ 1-10ปี พร้อมนำไปใช้งานทำธุรกิจต่อ เพิ่มความน่าเชื่อถือ เพราะมีอายุบริษัท และส่งงบการเงิน ครบถ้วน ตามกฏหมาย ทั้ง กรมสรรพากร กระทรวงพาณิชย์(กรมพัฒนาธุรกิจการค้า) ทำให้ลูกค้า สามารถ นำไปดำเนินธุรกิจต่อ ใช้ประมูลลงานต่างๆ งานเอกชน กรมบัญชีกลาง ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government. Procurement: e-GP) ทำให้ประหยัดเวลาและค่าใช้จ่าย ดีกว่าไปเริ่มต้น จดทะเบียนบริษัทใหม่ทั้งหมด



รายละเอียด
1. ทุนจดทะเบียน ส่วนใหญ่ 1-2 ล้านบาท สามารถจดเพิ่มทุนได้
2.เป็นบริษัทที่เปิดมาแล้ว ไม่ได้นำเนินกิจการ หรือ ดำเนินกิจการน้อย
3.สามารถ นำไป แก้ไข ข้อมูลและขึ้นทะเบียนกับหน่วยงาน ต่างๆได้
- จดแก้ไข กรรมการ รายใหม่
- จดแก้ไขอำนาจกรรมการ ผู้มีอำนาจลงนาม
- จดแก้ไข ย้ายที่ตั้ง สำนักงานใหญ่ จดเพิ่มสำนักงานสาขา
- จดแก้ไข เปลี่ยนชื่อบริษัท
- จดเพิ่ม วัตถุประสงค์ ที่ดำเนินธุรกิจ
- จดแก้ไข รายชื่อผู้ถือหุ้น (บอจ.5)
- จดแก้ไข ตราประทับ (ตรายาง)
- จดเพิ่มทุนจดทะเบียน (เพิ่มความน่าเชื่อถือให้กับบริษัท แต่ควรจดจำนวน ตามเงินที่นำมาลงทุนจริงๆ เช่น 10 ล้านบาท ควรมี่เงินลงทุน จริง 2.5 ล้านบาท หรือ ไม่ต่ำกว่าทุนจดทะเบียน 25%
- จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (จด Vat 7%)
- จดขึ้นทะเบียนนายจ้าง (ประกันสังคม)
- จดขึ้นทะเบียน จัดซื้อจัดจ้าง กับหน่วยงานภาครัฐ ระบบ e-GP

หมายเหตุ
* การจดแก้ไขข้อมูล หรือขึ้น ทะเบียนกับหน่วยงานภาครัฐ จะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม กรุณาสอบถามเพิ่ม
* ราคาแต่ละ บริษัท ไม่เท่ากัน ขึ้นอยู่กับ ทุนจดทะเบียน และ อายุ
* ต้องการบริษัท ที่ไม่ปิดงบการเงิน เพื่อจะนำไป ยื่นปิดเอง ให้สอบถาม

ติดต่อ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
Tel. 094-869-1111
Email oneacc.th@gmail.com
Line ID oneaccounting หรือ คลิ๊กลิงค์ http://line.me/ti/p/~oneaccounting
Line Official Account ID @bizth หรือคลิ๊กลิ้งค์ https://line.me/R/ti/p/%40bizth
Website https://www.business.co.th