สกู๊ดเตอร์เด็กมีที่นั่ง 3 ล้อ


สกู๊ดเตอร์เด็ก
- มีที่นั่งสามารถเอาออกได้
- เหมาะสำหรับเด็กอายุ 3 - 6 ปีขึ้นไป (ควรมีผู้ปกครองอยู่ใกล้ๆเพื่อความปลอดภัย)
- รับน้ำหนักได้ ไม่เกิน 50 กก.
- สามารถพับเก็บได้ ประหยัดเนื้อที่เก็บ
- แฮนด์สามารถปรับระดับความสูงได้ พร้อมมีที่ล็อค
- ไม่ต้องใช้แบตเตอรี่
- ล้อมีไฟ เมื่อสกู๊ดเตอร์วิ่ง