อัตราค่าลงโฆษณา

อัตราค่าลงโฆษณา

1. ลงติดแบนเนอร์ ขนาด 728x90  แสดงผลหน้าแรก และ หน้าหมวดหมู่หลักทุกหมวด

- ลงติดแบนเนอร์ขนาด 728x90 จำนวน 8 เว็บ ระยะเวลา 1 เดือน ราคา 800 บาท

- ลงติดแบนเนอร์ขนาด 728x90 จำนวน 8 เว็บ ระยะเวลา 3 เดือน ราคา 2400 บาท

- ลงติดแบนเนอร์ขนาด 728x90 จำนวน 8 เว็บ ระยะเวลา 6 เดือน ราคา 4800 บาท

- ลงติดแบนเนอร์ขนาด 728x90 จำนวน 8 เว็บ ระยะเวลา 12 เดือน ราคา 9600 บาท


2.ลงติดแบนเนอร์ ขนาด 200x200  แสดงผลหน้าแรก และ หน้าหมวดหมู่หลักทุกหมวด

- ลงติดแบนเนอร์ขนาด 200x200 จำนวน 8 เว็บ ระยะเวลา 1 เดือน ราคา 500 บาท

- ลงติดแบนเนอร์ขนาด 200x200 จำนวน 8 เว็บ ระยะเวลา 3 เดือน ราคา 1500 บาท

- ลงติดแบนเนอร์ขนาด 200x200 จำนวน 8 เว็บ ระยะเวลา 6 เดือน ราคา 3000 บาท

- ลงติดแบนเนอร์ขนาด 200x200 จำนวน 8 เว็บ ระยะเวลา 12 เดือน ราคา 6000 บาท


3.ลงประกาศปักหมุด แสดงผลหน้าแรก และ หน้าหมวดหมู่หลัก ของประกาศที่ ปักหมุด  ลงประกาศปักหมุด 8 เว็บ

- ลงประกาศปักหมุด 1 เดือน ราคา 300 บาท

- ลงประกาศปักหมุด 3 เดือน ราคา 900 บาท

- ลงประกาศปักหมุด 6 เดือน ราคา 1800 บาท

- ลงประกาศปักหมุด 12 เดือน ราคา 3600 บาท